Beste mensen,

Vanaf eind februari hebben André en Marja Boudewijns zich met vrijwilligers met hart en ziel ingezet  om inwoners van Oekraïne, ziekenhuizen en het leger van noodhulpgoederen te voorzien. In de loop van de maanden zijn 8 vrachtwagens vol goederen in Oekraïne afgeleverd.

Vanaf nu gaat dat met pijn in ons hart stoppen, met name door de afname van de goederenstroom.

Onze stichting houdt NIET op te bestaan. We zijn voornemens om het geld dat ons geschonken is en dat we nog geschonken krijgen te besteden aan generatoren, voedsel in blik en het transport dat daarvoor nodig is.

Via deze weg willen we alle mensen heel hartelijk dank zeggen voor de schenkingen die we hebben mogen ontvangen, geldelijk, kleding, van medische aard, tekeningen voor in elke doos, voedsel in blik, of anders zins.                                                                                                                                               Namens al diegenen in Oekraïne die iets van onze hulp hebben gekregen is onze dank aan u groot. Speciale dank gaat uit naar het transportbedrijf Instafreight uit Berlijn die voor ons alle transporten heeft verzorgd.