Inzamelen en leveren van hulpgoederen en verlenen van humanitaire hulp en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ons vermogen om dit doel te bereiken wordt gevormd middels verkrijgingen, denk hierbij aan subsidies, donaties en schenkingen. Onze penningmeester houdt de inkomsten en uitgaven nauwlettend in de gaten en zal als dit lopend eerste jaar ten einde is een financieel overzicht over 2022 maken.

Werkwijze:

  • In Stiphout-Helmond aan de Wiebiegenweg 2 staat een volledig ingerichte loods voor het inzamelen van hulpgoederen, sorteren en inpakken in de diverse dozen met een vaste groep vrijwilligers.
  • De logistiek vanuit Stiphout-Helmond naar Siret in Roemenië is in eigen handen en met ons plaatselijk goede, betrouwbare netwerk in Oekraïne komen de hulpgoederen vanuit Siret met minivans diep het land in.
  • De lokale contact personen bepalen samen met ons de samenstelling van de lijst met hulpgoederen. Deze lijst wijzigt naar gelang de situatie ter plaatse verandert.
  • Geldelijke donaties verwerven. Deze worden ontvangen op een speciaal rekening nummer waar de ANBI-status voor goedgekeurd is.
  • Met de geldelijke donaties worden onkosten van de organisatie betaald, te denken valt aan aankoop kartonnen dozen, plakband om deze dozen goed te dichten voor transport, levensmiddelen pakket voor de chauffeur van onze transporten en aankoop van gerichte goederen voor in Oekraïne, met name levensmiddelen en water.

Beloningsbeleid:

De stichting beoogt niet het maken van winst en dient uitsluitend het algemeen belang. Hiertoe krijgen de vrijwilligers die ons ondersteunen evenals de stichting als rechtspersoon géén beloning voor ieders inzet.